FORMS Poznań

ul. Rynarzewska 3a, 60-133 Poznań

Telefon

605 769 789

  • Home
  • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Jest metodą fizjoterapeutyczną opartą na funkcjonalnej diagnostyce i wyrównywaniu zaburzeń motorycznych za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń.


    • Celem jest uzyskanie funkcjonalnych zachowań pacjenta poprzez ułatwianie wykonywania ruchów, poprawiając siłę, stabilizację, wytrzymałość i koordynację. Edukację motoryczną prowadzi się z wykorzystaniem charakterystycznych wzorców ruchowych odpowiednio sklasyfikowanych w oparciu o naturalne ruchy wykonywane w życiu codziennym.


      • Metoda ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej umożliwiając pacjentowi najszybszy powrót do funkcjonowania w życiu codziennym – praca, sport.