• Home
  • Dr Michał Murawa

Dr Michał Murawa

Fizjoterapeuta

EDUKACJA

2006 – 2011 Studium Doktoranckie – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

1999 – 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek Fizjoterapia, studia magisterskie

KURSY I SZKOLENIA

– Polska Akademia Osteopatii Osteon we współpracy z Sutherland College of Osteopathic
   Medicine   (Belgia) – 3 lata

– Functional Movement Screen TM (Warszawa)

– Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym (Gliwice)

– Kurs organizowany przez Instytut McKenziego Polska (The McKenzie Institute
   International) w zakresie biomechanicznej diagnozy i leczenia zespołów bólowych metodą
   McKenziego

– Kurs Medycyny Ortopedycznej wg James`a Cyriax`a, Kraków (moduły I i II)

– Techniki Aktywnego Rozluźniania, Poznań

– Techniki Energizacji Mięśni cz. 1 i 2, Poznań

– „Wprowadzenie do analizy ruchu – moduł I” w Warszawie

– „Wprowadzenie do analizy ruchu – moduł II w Gliwicach

– „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych” w Centrum Zdrowia
   Dziecka w Warszawie

– „Elektromiografia powierzchniowa w analizie chodu” w Gliwicach

– „Elektromiografia powierzchniowa w badaniach naukowych – moduł I i II” w Gliwicach

– „Wykorzystanie zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback EMG w reedukacji
   funkcjonalnej” w Pabianicach

– „Clinical EMG evaluation protocols and biofeedback training” w Koloni, Niemcy.

– „Izokinetyka jako obiektywne narzędzie pomiaru i treningu w rehabilitacji i sporcie” w
   Krakowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2020 – obecnie Enforce Medical Technologies

2018 – ‘Luigi Divieti Posture and Movement Analysis Laboratory’ Department of Electronics,
             Information and Bioengineering, Polco di Milano, Italy

2014 – obecnie Adiunkt w Zakładzie Biomechaniki AWF Poznań

2008 – 2014 Asystent w Zakładzie Biomechaniki AWF w Poznaniu

2014 – 2022 Wykładowca w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

2004 – 2008 Technik naukowo-badawczy w Zakładzie Biomechaniki AWF w Poznaniu

2010 – obecnie Wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu

2008 – Staż w Centrum Zdrowia Dziecka – Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

2007 – Staż naukowy w trzech jednostkach badawczych w Szwecji (School of Heath Science,
             Jönkoping University; The Lundberg Motion Analysis Laboratory, Göteborg; Department of
             Medical and Health Sciences, Linköping University)

2007 – Staż naukowy w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu

2005 – Własna praktyka fizjoterapeutyczna

2004 – Fizjoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym w Przełazach

DOŚWIADCZENIE  W STOSOWANIU METOD BADAWCZYCH: 

Elektromiografia powierzchniowa, Noraxon system; 3D motion capture, BTS Smart system;
Ground reaction forces, AMTI platform, Kistler platform; Miernictwo momentów sił w
warunkach statyki, izokinetyki i inne, Biodex system; Pedobarografia, Footscan system.

DOŚWIADCZENIE  BADAWCZE:

Wyznaczenie danych referencyjnych (kinematic, dynamic and pedobarographic data) dla
chodu standardowego kobiet ; Określenie kinematycznych, dynamicznych i
pedobarograficznych parametrów dla chodu kobiet ze szpotawością kolan; Określenie profilu
biomechanicznego siatkarek (N N 40409232/3256); Określenie biomechanicznych
parametrów zawodników wybranych dyscyplin sportowych w rocznym cyklu treningowym w
kontekście urazów i profilaktyki (RSA2 042 52); Określenie biomechanicznych parametrów
chodu trójpunktowergo oraz kankurowego pacjentów z urazami kończyn dolnych (N N
404197333 and N N 404271540); Określenie dynamicznych obciążeń-przeciążeń układu
ruchu tancerzy zawodowych (N N 404515938).
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i doniesień naukowych.

KONTAKT:
e-mail: osteopatia.kasprzak@gmail.com
Kom. 605 769 789